3. mája 2017

Návšteva keramickej dielne - zelená trieda.