31. marca 2017

Návšteva prvého ročníka - červená trieda.