27. apríla 2013

Výtvarná súťaž.
Naše deti sa tento rok  zapojili do výtvarnej súťaže na tému: DETI V ZÁHRADKE. Práce vyhodnotí odborná komisia a vybrané práce budú vystavené v expozícii zväzu záhradkárov na výstavách a veľtrhoch Záhradkár v Trenčíne a Agrokomplex v Nitre.