30. decembra 2009

Vianočná besiedka.


O tom, že Vianoce už naozaj klopú na dvere, sa mohol presvedčiť každý, kto 18.decembra zavítal na našu vianočnú besiedku.Počas bohatého programu sa všetky deti mohli pochváliť tým, čo sa od septembra naučili. Niektorí v tanečnom krúžku, iní zas v krúžku anglického jazyka. Nechýbali však ani básne, piesne, či krátke divadielko. Tradičné vianočné zvyky nám priblížili Traja králi, ktorí nám zavinšovali veľa zdravia a šťastia do nového roku. V závere programu sme si všetci spoločne zaspievali Tichú noc, bez ktorej by sa žiadne Vianoce nezaobišli. Domov si každý odniesol nielen malý balíček so sladkou odmenou, ale najmä sviatočnú atmosféru, ktorú v nás besiedka zanechala.