26. novembra 2009

Nové preliezky.

Naša MŠ je zapojená do trojročného projektu "Blíž k prírodě, blíž k sobě" vďaka ktorému máme nový detský areál na hranie. Pri jeho budovaní nám pomohlo zopár aktívnych rodičov, ale čo nás prekvapilo aj dôchodci. Všetkým patrí veľká vďaka.

Prišli sme sa rozlúčiť,kým nastúpila "ťažká technika":

pomáhali aj dôchodci:zatiaľ posledná brigáda: