6. mája 2009

Školská záhrada očami detí.


Dňa 25.4.2009 sme po prvýkrát privítali v materskej škole našich kamarátov a partnerov z projektu „Bližšie k prírode, bližšie k sebe“. Cieľom tohto stretnutia bolo projektovanie školského dvora deťmi. Na tento deň plný zážitkov, prekvapení a hier budeme ešte dlho spomínať.
Rozlúčka s kamarátmi zo Vsetína sa niesla v znamení skorého stretnutia, ktoré sa uskutoční 28.5.2009, kedy naše deti z MŠ Pruské navštívia kamarátov zo Vsetína. Toto stretnutie má názov: „Radujme sa spoločne“, ktorým garantom sú MŠ Rokytnice a MŠ Na Kopečku. Tieto MŠ si pre nás pripravili takýto program: dopoludnie plné hier, popoludňajšie záhradné slávnosti.